اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب اوراق
کسری ۳۱۹ هزار میلیاردی درآمدها برای پرداخت حقوق!

هزینه جاری ۶۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت که عمده آن حقوق و دستمزد است فقط امکان تامین حدود نیمی از آن از محل درآمدها وجود دارد و مابقی باید از محل درآمد نفت و واگذاری سهام و اوراق تامین شود که در نهایت به کسری ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه منتهی شده است.

اوراق خزانه اسلامی به کام کیست؟
تحلیل روز

اینکه نرخ سود اوراق خزانه اسلامی از نگاه پیمانکار تعیین شود یا از نگاه سرمایه‌گذار، بسیار قابل تامل است.