از سوی اداره اوقاف
تاریخ: ۲۲:۲۸ :: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
آگهی مناقصه پروژه تکمیل بخشی از ساختمان بقعه مبارکه بی بی زینب (س)  گلوگاه منتشر شد

آگهی دعوت به مناقصه پروژه تکمیل بخشی از ساختمان چندمنظوره بقعه مبارکه بی بی زینب (س) شهرستان گلوگاه منتشر شد.

آگهی دعوت به مناقصه (نوبت دوم)

پروژه تکمیل بخشی از ساختمان چندمنظوره بقعه مبارکه بی بی زینب (س) شهرستان گلوگاه

سرویس سردبیری اقتصاد شمال:دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه گلوگاه در نظر دارد جهت تکمیل بخشی از ساختمان چندمنظوره بقعه متبرکه بی بی زینب (س) شهرستان گلوگاه، نسبت به انتخاب پیمانکار، با انجام مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از پیمانکاران ذیصلاح (حداقل دارای رتبه ۵ ابنیه از سازمان برنامه و بودجه) دعوت می گردد تا در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم، با ارائه پیشنهاد خود مطابق شیوه خواسته شده، در این مناقصه شرکت نمایند.

مشخصات مناقصه:

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه به آدرس مازندران شهرستان گلوگاه – میدان ۲۲ بهمن خیابان ۱۵ خرداد کد پستی ۴۸۵۱۷۵۵۸۶۱ – شماره تلفن ۳۴۶۶۷۸۸۳

-موضوع مناقصه: تکمیل بخشی از ساختمان چندمنظوره بقعه متبرکه بی بی زینب (س) شهرستان گلوگاه

مبلغ برآورد اولیه مناقصه: ۱۲۸  / ۹۸۴ / ۰۷۴ / ۵ ریال

 

– تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ ۲۹/ ۸ / ۹۷تا تاریخ ۶/۹/۹۷

نحوه انتشار اسناد مناقصه: اسناد مربوطه به نماینده شرکت متقاضی از طریق مراجعه به واحد دبیرخانه اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه به آدرس مذکور، با مراجعه به دفتر کار معاونت بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران واقع در ساری بلوار ارتش، و یا در تارنمای اینترنتی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران به نشانیwww.mazandaran.oghaf.ir ارائه می گردد.

– مهلت تکمیل اسناد و تحویل به کارفرما: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ ۱۸/ ۰۹ / ۱۳۹۷محل تحویل اسناد توسط متقاضیان به کارفرما: دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه

– بازگشایی و بررسی پیشنهادهای واصله در تاریخ ۱۹/ ۰۹ / ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه خواهد بود.

print

پاسخی بگذارید