تاریخ: ۲:۴۷ :: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

هیئت دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.

همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تامین مالی تروریزم و مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد. این آیین نامه به پیشنهاد مشترک قوه قضاییه، وزارت اقتصاد و  دارایی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات  و به استناد قانون مبارزه با تامین مالی تروریزم (مصوب سال۹۴)تصویب شده است.

روز گذشته کارگروه مذکور با صدور بیانیه ای تاکید کرد بود فرصت ایران برای انجام برخی تعهداتش رو به اتمام است. FATF در بیانیه جدید خود از ایران خواسته بود تا در مسیر اصلاح به سرعت حرکت کرده و برنامه اقدام را به طور کامل به ویژه در موارد مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم اجرا کند.

print

پاسخی بگذارید