مروری بر صفحات نخست روزنامه های اقتصادی امروز
تاریخ: ۱:۴۵ :: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
ابر تورم در کمین اقتصاد ایران

صفحات نخست روزنامه های اقتصادی امروز را با هم مرور می کنیم.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه دهم مهرماه به بیان مسائلی همچون فرمول شکست خورده در بازار ارز، ابرتورم در کمین اقتصاد ایران، واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت، طوفان رمزارز در بورس تهران، نیمه خلوت جاده سرمایه،  مناقشه بر سر ساخت یک میلیون مسکن، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت/ مناقشه بر سر ساخت یک میلیون مسکن/ نیمه خلوت جاده سرمایه

واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت/ مناقشه بر سر ساخت یک میلیون مسکن/ نیمه خلوت جاده سرمایه

واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت/ مناقشه بر سر ساخت یک میلیون مسکن/ نیمه خلوت جاده سرمایه

واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت/ مناقشه بر سر ساخت یک میلیون مسکن/ نیمه خلوت جاده سرمایه

واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت/ مناقشه بر سر ساخت یک میلیون مسکن/ نیمه خلوت جاده سرمایه

واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت/ مناقشه بر سر ساخت یک میلیون مسکن/ نیمه خلوت جاده سرمایه

واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت/ مناقشه بر سر ساخت یک میلیون مسکن/ نیمه خلوت جاده سرمایه

واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت/ مناقشه بر سر ساخت یک میلیون مسکن/ نیمه خلوت جاده سرمایه

واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت/ مناقشه بر سر ساخت یک میلیون مسکن/ نیمه خلوت جاده سرمایه

واردات خودرو بعد از توازن ارزی دولت/ مناقشه بر سر ساخت یک میلیون مسکن/ نیمه خلوت جاده سرمایه

print

پاسخی بگذارید