بر اساس رای دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۵:۱۰ :: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
احتساب یکپارچه سوابق بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شد

اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق بیمه‌شدگان به صورت یکپارچه با صدور بخشنامه سازمان تامین اجتماعی آغاز شد.

به گزارش اقتصاد شمال از سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل بیمه‌‌ای سراسر کشور، شیوه‌نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان ابلاغ کرد.
براساس این گزارش در بخشنامه سازمان تامین اجتماعی آمده است: به منظور رعایت دقیق مفاد شیوه نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و جلوگیری از تبعات احتمالی عدم رعایت مفاد این دادنامه، ضروری است در خصوص سوابق ادعایی اشخاص که قبل از طرح شکایت یا پس از طرح شکایت از سوی دیوان عدالت به سازمان ارجاع می شود، سوابق و مدارک مربوطه از متقاضیان دریافت و بر اساس مقررات به صورت دقیق بررسی و اقدام مقتضی انجام شود.
بر اساس این گزارش در این بخشنامه روند رسیدگی به درخواست‌های احتساب سوابق بیمه‌شدگان به این ترتیب تعیین شده است.
در این بخشنامه آمده است: مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان یاد شده، گواهی لازم مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق صادر نکرده است، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
بنابراین با توجه به اینکه آراء صادر شده از سوی کمیته های سازمان تامین اجتماعی قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دارند، کمیته های احتساب سوابق باید گواهی مربوط را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش ادعای ذینفعان کتباً، مستند و مستدل و با ذکر توضیحات دقیق به فوریت صادر و به متقاضی ارائه کند.
همچنین مدارک و مستنداتی که می توانند به عنوان سند و دلیل در رسیدگی به ادعای متقاضیانِ احتساب سوابق مورد استناد قرار گیرند در بند سوم شیوه نامه دادنامه دیوان عدالت اداری به صراحت قید شده است: (اسناد و مدارک مربوطه جنبه احصایی نداشته و سایر مدارک و مستندات دیگر نیز می‌توانند جهت طرح موضوع در کمیته یاد شده مورد استناد قرارگیرند). بنابراین رد ادعای آن دسته از متقاضیانی که جهت احراز اشتغال، به هر یک از اسناد و مدارک درج شده در شیوه نامه یا دستور اداری یاد شده استناد کرده اند، صرفاً در صورت وجود اسناد و دلایل و امارات خلاف آن و همچنین درج توضیحات دقیق، منجز و بدون ابهام امکان پذیر است.
همچنین از آنجا که لزومی به معرفی یا ارجاع شخص متقاضی از سوی دیوان عدالت اداری به کمیته ۵۳۹ سازمان وجود ندارد، چنانچه متقاضیِ احتسابِ سابقه، مستقیماً به سازمان مراجعه کند و درخواست خود را جهت احراز اشتغال ارائه دهد یا پرونده وی به صورت غیر مستقیم ، پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ( اعم از شعبه دیوان عدالت اداری در تهران و یا دفاتر استانی آن) جهت اظهار نظر به سازمان ارجاع شده باشد، ‘کمیته احتساب سوابق ادعایی بیمه شدگان’ در هر حالت موظف است حداکثر طی مدت چهار ماه اسناد و مدارک ارائه شده را بررسی و اگر مدارک مربوطه در وضعیت ارائه شده، قابلیت بررسی و اظهار نظر کارشناسی نداشته باشند باید، حسب مورد ضمن مکاتبه با شخص ذینفع یا اعلام مراتب به شعبه مربوطه دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود و رفع نواقص استنادی ، با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه اقدام کند.
در پایان این بخشنامه، مسئولان حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل نام نویسی و حساب های انفرادی، وصول حق بیمه، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمری ها و امور حقوقی و دعاوی ستاد و مدیران کل، معاونان، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حساب های انفرادی، امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه، امور فنی مستمری ها، امور حقوقی ادارات کل استان ها و روسا و معاونان بیمه ای و مسئولان واحدهای اجرایی مرتبط شعب تعیین شده است.
سازمان تامین اجتماعی برای ضمانت اجرای این بخشنامه، رعایت نکردن مفاد این دستور اداری را از مصادیق تخلف اداری دانسته و اعلام کرده است با متخلفان برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.

print

پاسخی بگذارید