تاریخ: ۶:۴۹ :: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

معاون اجرایی شورای نگهبان آخرین اخبار از اقدامات این شورا برای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را تشریح کرد.

به نقل از تسنیم، سیامک ره ‌پیک معاون اجرایی و عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به آخرین اخبار از تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی و اقدامات شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت فقهای معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی به این شورا، گفت: بانک مرکزی در زمان ریاست سیف بر بانک مرکزی، ۶ فقیه را جهت تأیید صلاحیت و عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی کرد.

وی افزود: تعدادی از افرادی که از سوی بانک مرکزی برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی از سوی این بانک به شورای نگهبان معرفی شده بودند، فقهای این شورا، از جهت اجتهاد متجزّی (توانایی استنباط بخش محدودی از احکام فقهی به‌دلیل ضعف مرتبه اجتهاد)، صلاحیت تعدادی از فقها را قبول نکردند.

معاون اجرایی شورای نگهبان با اشاره به روند بررسی صلاحیت فقهای شورای فقهی بانک مرکزی در این شورا، گفت: صلاحیت این افراد می‌بایست از سوی فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی تأیید شود، پس از مصاحبه، اگر فقهای شورای نگهبان آنها را تأیید کردند، به‌عنوان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به این بانک معرفی می‌شوند.

ره‌پیک با تأکید بر اینکه بانک مرکزی ۶ نفر را برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی کرده است، اظهار داشت: از این تعداد صلاحیت ۴ فقیه پس از انجام مصاحبه برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی تأیید شده و فقط یک نفر باقی مانده که پس از معرفی از سوی شورای نگهبان، جهت عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی، به این بانک معرفی می‌شود.

معاون اجرایی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اساسی‌ترین کارکردهای شورای فقهی بانک مرکزی تعیین شروط و ضوابط شرعی برای میزان سود بانک‌ها است که پس از تکمیل اعضای این شورا، فعالیت‌های آن آغاز می‌شود.

print

پاسخی بگذارید