با حضور معاون توسعه روستایی ومناطق محروم نهادریاست جمهوری
تاریخ: ۱۶:۳۹ :: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

باحضوردکتررضوی معاون توسعه روستایی ومناطق محروم نهادریاست جمهوری  پروژه شیلاتی ۱۰ تنی پرورش ماهی خاویاری درروستای اناری شهرستان بابلسر افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ، دکتر رضوی بهمراه مهندس نبییان معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری مازندران ،مهندس اصغریان رستمی مدیرکل امورروستایی مهندس عزیزی مدیربانک سینا،مهندس اسد فرماندار شهرستان بابلسر ومهندس محمدزاده سرپرست اداره کل شیلات مازندران پروژه ۱۰ تنی پرورش ماهی خاویاری درروستای اناری ازتوابع شهرستان بابلسرافتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت .درمراسم افتتاح این پروژه مهندس ولی اله محمدزاده سرپرست شیلات مازندران ضمن خیرمقدم ،ظرفیت هاوفرصت های سرمایه گذاری دراستان را بویژه در بخش پرورش ماهیان خاویاری بالا دانست وگفت:توسعه متوازن آبزی پروری یکی ازماموریتهای اصلی شیلات است که درحال حاضرشیلات مازندران با ۳۴۰۰ مرکز آبزی پروری وتولید ۷۵ هزارتن بزرگترین تولید کننده ماهیان پرورشی کشوردرسال گذشته بود.

وی درادامه افزود: درسال گذشته ۱۶ مزرعه پرورش ماهی خاویاری باتولید ۱۸۰۰ تن گوشت و۱۵۰۰ کیلوگرم خاویارپرورشی درمدارتولید قراردارند و ۱۰ مزرعه درحال ساخت باهمکاری بانک سینا داریم ضمن اینکه مازندران سال گذشته ۷۰ درصد گوشت و۶۲ درصد خاویارپرورشی کشور راتولیدداشته است .محمدزاده  درپایان به مشخصات این پروژه اشاره کردوتصریح کرد:این پروژه درزمینی به مساحت ۵۵۰ مترمربع در۱۰ استخرهشت وجهی بااستفاده ازآب چاه ورودخانه ودبی آب مصرفی ۱۰ لیتردرثانیه ورهاسازی ۵۰۰قطعه بچه ماهی خاویاری وسرمایه گذاری یک میلیاردو دویست میلیون تومانی با مشارکت وحمایت بانک سینا ومدیریت خانم یوسفی نژادبه بهره برداری رسید .استفاده ازدستگاههای هواده به منظوراکسیژن دهی ،استفاده ازمدیا وسیستم برگشتی آب،ساخت استخرهای هشت وجهی،استفاده ازدرام فیلترونیزژنراتور درمواقع بحرانی ازویژگیهای این پروژه است.
دکتر رضوی معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم نهادریاست جمهوری با افتتاح این پروژه گفت: جلوگیری ازمهاجرت روستاﺋیان جوان وتحصیل کرده،افزایش درآمد روستاﺋیان وکاهش هزینه زندگی درروستاها ازجمله اهداف و برنامه های دولت برای اعطای تسهیلات به مناطق روستایی و محروم است و درهمین راستا امسال بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان باکارمزد ۶ درصد برای مناطق روستایی استان مازندران درنظرگرفته شد که امیدواریم با عملیاتی شدن طرحهای اشتغالزا وافزایش درآمدروستاﺋیان درجلوگیری ازمهاجرت به شهرها نقش موثری ایفانماید.وی درپایان اجرای طرحهای شیلاتی درمناطق روستایی باکمک بانک سینا وبنیادمستضعفان رابسیارخوب و درجهت کمک به ایجاداشتغال ودرآمدبرشمرد وازتلاشهای شیلات استان در اجرای موفق این طرحها تشکرکرد.

print

پاسخی بگذارید