تاریخ: ۹:۴۹ :: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
افت ۴۹ درصدی ارزش کل معاملات بورس

ارزش کل معاملات اوراق بهادار در هفته دوم تیر ماه ۹۷ به ۱۸ هزار و ۸۶ میلیارد ریال رسید که نسبت به هفته قبل ۴۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

در پایان معاملات هفته منتهی به ۱۳ تیر ماه ۹۷ شاخص کل بورس نسبت به هفته قبل با یک درصد افزایش همراه شد با ۱۱۶۵ واحد رشد، به ۱۱۲ هزا ر و ۴۹۰ واحد رسید.

تحرک شاخص ها

بر اساس این گزارش، شاخص بازار اول نیز با ۹۵۴ واحد افزایش به رقم ۸۲ هزار و ۶۰۸ واحد و شاخص بازار دوم با یک هزار و ۸۲۸  واحد افزایش به رقم ۲۲۵ هزار و ۱۸۹ واحد  ۲۲۵۱۸۹ واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با ۱.۲ درصد و شاخص بازار دوم  با ۰.۸ درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

ارزش کل معاملات

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بورس تهران، در ۵ روز کاری  هفته دوم تیر ماه سال جاری، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۱۸ هزار و ۸۶ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۴۹ درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

از سویی دیگر تعداد ۷۰۱۲ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۴۰۵ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که ۵۰ کاهش را نسبت به هفته گذشته نشان می دهد.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

افزون بر این،  تعداد ۱۰۰ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۰۲۴ میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با ۱۳ و ۱۲ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

print

پاسخی بگذارید