در بهمن ماه ٩٧
تاریخ: ۲:۴۵ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
افزایش ١۵,۶ درصد ی گوشت گوسفند /رب گوجه ٢٣١,۶درصد افزایش

بیشترین افزایش قیمت مربوط به اقلام «رب گوجه فرنگی» با ٢٣١,۶ درصد افزایش است.

به گزارش اقتصاد شمال  ، به نقل از مرکز آمار ایرانبر اساس نتایج به دست آمده در بهمن ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «پیاز» با ٢٢,١ درصد افزایش، «خیار» با ٢١.٣ درصد افزایش ، «گوجه فرنگی» با ٢٠.١ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ١۵.۶ درصد افزایش بوده است. در این ماه اقلام «تخم مرغ ماشینی » (۵.٧ درصد)، «برنج خارجی درجه یک» ( ٢.٣ درصد) و «عدس» ( ١.۵ درصد)  نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته­ اند .

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (بهمن ١٣٩۶) مربوط به اقلام «رب گوجه فرنگی» با ٢٣١,۶ درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با ١٢٨.٠ درصد افزایش، «گوجه فرنگی» با ١٢٧.٩ درصد افزایش، «موز» با ١٠٣.١ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ٩٧.٨ درصد افزایش می باشد. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

print

پاسخی بگذارید