تاریخ: ۲۰:۴۶ :: ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
افزایش ۴.۶ درصدی تورم تولیدکننده بخش خدمات

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش ­های خدمات در فصل بهار ١٣٩٧ برابر با ٢۶٢.٣ است که نسبت به فصل قبل ۴.۶ درصد افزایش یافته است.

براساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدماتی مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­‌های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی».

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات که بصورت فصلی و سالانه منتشر می­‌شود به این شرح است:

– شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٣١٠.٧، که نسبت به فصل قبل ٣.٧ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٣۴٢.١ که نسبت به فصل قبل٣.٧ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٩٣.٢ که نسبت به فصل قبل ٩.٣ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه)» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٧٨ که نسبت به فصل ١٠.٣ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٠۴.۶ که نسبت به فصل قبل ٢.۴درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢۶١.۶ که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٣٨۴.٢ که نسبت به فصل قبل ١.۴ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٨٨.٨ که نسبت به فصل ۵.١ درصد افزایش یافته است.

print

پاسخی بگذارید