تحلیل روز
تاریخ: ۸:۰۰ :: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
اقتصاد لیبرال  یا اقتصاد اسلامی؟

برای رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری حتما باید بیشتر از نرخ استهلاک سرمایه باشد.

به گزارش اقتصاد گستر شمال،غلامرضا مصدق – در پی مناظره جنجال برانگیز دو استاد اقتصاد، آقایان غنی نژاد به عنوان مدافع اقتصاد لیبرالی و  درخشان به عنوان مدافع اقتصاد اسلامی، بنده هم به عنوان مدافع اقتصاد دو دوتا چهارتا نظرات خود را بیان می کنم!
اگر چه این حرف من در نظر بسیاری از خوانندگان این سطور عامیانه به حساب می آید، اما به نظر بنده که ۳۸ سال در کوران مسائل اقتصادی بودم، درس آن را خواندم و تدریس کردم، ما یک مکتب اقتصادی بیشتر نداریم و آن مکتب اقتصادی دو دو تا چهارتا است. این مکتب مثل قوانین علوم دقیقه ریاضی و فیزیک قوانین خاص خود را دارد، البته با پیچیدگی بیشتر.  این مکتب می گوید هر نوع ایجاد محدویت در راه رقابتی کردن اقتصاد اشتباه است.

کسب و کار را به دولت سپردن بی تردید موجب ناکارآمدی و فساد می شود. عدم احترام عمیق به حق مالکیت موجب فرار سرمایه و فقر می شود. اداره اقتصاد یک کشور نیازمند یک چارچوب منسجم و واضح بر اساس مختصات، انسانی، جغرافیائی و فرهنگی آن کشور است. ارتباط بین المللی در حوزه اقتصاد موجب کیفیت بیشتر، استانداردسازی و رقابت بهتر می شود. در دنیای امروز و بر اساس تجارب عملی چند دهه اخیر بشریت، ایده خودکفائی چیزی به جز خودویرانگری نیست. سبقت نقدینگی از تولید حتما حتما موجب افزایش تورم می شود.  به دلیل محدود بودن منابع حتی در کشورهای ثروتمند، برای عقب نماندن از دیگر کشورها استفاده از سرمایه گذاری خارجی اجتناب ناپذیر است. برای رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری حتما باید بیشتر از نرخ استهلاک سرمایه باشد و البته هرچه بیشتر، بهتر. سرمایه بسان غزالی تیزپا فقط در مکانهای امن جا خوش می کند.
اگر خود را از قید بند بایدها و نبایدهای ایدئولوژیک رها کنیم، همانطور که در علم فیزیک فقط یک قانون جاذبه داریم، اقتصاد هم فقط یک قانون دارد و آن قانون عقلانی دو دو تا چهارتا است، که  برای هر فرد عادی اقتصاد نخوانده هم قابل فهم است.

print

پاسخی بگذارید