تاریخ: ۲۲:۰۲ :: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
انتصاب‌های جدید در ستاد و گمرکات اجرایی

چند انتصاب جدید در ستاد و گمرکات اجرایی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران صورت گرفت.

به گزارش اقتصاد گستر شمال ، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران با صدور احکام جداگانه، سعید میرزایی دوستان را به سمت معاون امور گمرکی (واردات) حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان و گمرک شهیدرجایی، اکبر جلال نژاد به سمت معاون دفتر هماهنگی استان ها و عبدل معظمی گودرزی را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک گناوه منصوب کرد.

همچنین طی حکمی از سوی احمد ذاکری معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک، بابک محمدی با حفظ پست سازمانی به سرپرستی معاونت هماهنگی و نظارت حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر و منطقه ویژه اقتصادی یک منصوب شد.

در احکام دیگری از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران، سیمین نوربخش به عنوان سرپرست معاونت دفتر مطالعات، تحقیقات و ظرفیت‌سازی منصوب و از زحمات مجید فتحی رابوکی معاون سابق این دفتر که به افتخار بازنشستگی نایل شد، قدردانی به عمل آمد.

در حکمی دیگر از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک، حسن شریفی به سرپرستی معاونت اداره کل توسعه و تجهیز گمرک ایران منصوب و از خدمات رضا شعاعی معاون سابق این اداره کل تقدیر شد.

مرجع رسانه بانکی

print

پاسخی بگذارید