گروه: اقتصادی
تاریخ: ۲:۰۷ :: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
اوضاع اقتصادی همسایگان ایران؛ اکثرا خراب!

طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، تنها رشد اقتصادی ترکمنستان در بین همسایگان ایران مثبت خواهد بود.

به گزارش ایسنا، چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه تحت تاثیر شیوع کرونا رو به وخامت رفته است؛ تا جایی که طبق اعلام صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی بسیاری از کشورها در این منطقه امسال منفی خواهد بود. در بین کشورهای همسایه ایران نیز تنها ترکمنستان رشد مثبت را تجربه خواهد کرد.

ترکیه

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال جاری: منفی پنج درصد

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال آینده: پنج درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری: ۱۲ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال آینده: ۱۲ درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری: ۱۷.۲ درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال آینده: ۱۵.۶ درصد

روسیه

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال جاری: منفی ۵.۵ درصد

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال آینده: ۳.۵ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری: ۳.۱ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال آینده: سه درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری: ۴.۹ درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال آینده: ۴.۸ درصد

افغانستان

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال جاری: منفی سه درصد

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال آینده: ۴.۵ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری: ۴.۷ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال آینده: ۴.۵ درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری: داده نشده

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال آینده: داده نشده

گرجستان

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال جاری: منفی چهار درصد

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال آینده: سه درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری: ۴.۶ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال آینده: ۳.۷ درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری: داده نشده

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال آینده: داده نشده

ارمنستان

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال جاری: منفی ۱.۵ درصد

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال آینده: ۴.۸ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری: ۰.۸ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال آینده: دو درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری: ۱۹ درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال آینده: ۱۸.۴ درصد

آذربایجان

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال جاری: منفی ۲.۲ درصد

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال آینده: ۰.۷ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری: ۳.۲ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال آینده: ۳.۳ درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری: پنج درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال آینده: پنج درصد

ترکمنستان

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال جاری: ۱.۸ درصد

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال آینده: ۶.۴ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری: هشت درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال آینده: شش درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری: داده نشده

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال آینده: داده نشده

پاکستان

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال جاری: منفی ۱.۵ درصد

رشد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال آینده: دو درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری: ۱۱.۱ درصد

نرخ تورم پیش بینی شده در سال آینده: هشت درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال جاری: ۴.۵ درصد

نرخ بیکاری پیش بینی شده در سال آینده: ۵.۱ درصد

print

پاسخی بگذارید

*

code