نیازآذری نماینده بابل در واکنش به طرح انتقال آب خزر
تاریخ: ۱:۴۴ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

دبیراول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بجای خرج تراشی غیرکارشناسی به مطالبات مردم استان های شمالی در تامین آب شرب و کشاورزی جدیت بیشتری داشته باشد.

سرویس سیاسی اقتصاد شمال ،حسین نیازآذری عضوهیات رییسه کمیسیون عمران مجلس گفت با انتقال آب دریای خزربه سمنان مخالف است و این تصمیم دولت را غیر کارشناسی و ناعادلانه می دانم.

نماینده بابل با اشاره اینکه علیرغم اینکه طرح های تامین آب استان کشاورزی مازندران به دلیل کمبود اعتبارات راکد مانده است دولت می خواهد هزینه هنگفتی برای طرحی جدید و غیر الویت دار بتراشد و ما نمایندگان شمال در زمان تصویب قانون بودجه جلوی آن می ایستیم.

نیازآذری با انتقاداز سیاست دوگانه سازمان محیط زیست در صدورمجوزهاتصریح کرد‌سازمان محیط زیست برای صدور مجوز احداث یک واحد صنعتی و تولیدی کوچک محلی سخت گیرانه عمل می کند اما علیرغم مخالفت های جدی و گسترده متخصصان، شبکه های اجتماعی، دانشگاهیان، رسانه های گروهی و تشکل های مدنی سراسر کشور شجاعت مخالفت با تصمیم رییس جمهور را ندارد.‌

دبیراول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اصرار دولت به انتقال آب دریای خزر را تحریک اجتماعی اهالی شمال و نادیده گرفتن نظر مردم شریف منطقه دانست و افزود: دولت بجای خرج تراشی غیرکارشناسی به مطالبات مردم استان های شمالی در تامین آب شرب و کشاورزی جدیت بیشتری داشته باشد.

print

پاسخی بگذارید