تاریخ: ۱۱:۰۹ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

چندیست که بانک مرکزی در راستای ساماندهی تعاونی‌های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اقدام به ایجاد خطوط اعتباری برای پرداخت به سپرده گذاران کرده است. اقدام نیک و پسندیده‌ای که می توانند گره از مشکلات بسیاری از سپرده‌گذاران و خانواده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را باز کنند.

اما این پرسش به وجود می‌آید که مبالغ پرداختی به سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جیب چه کسانی پرداخت می شود و آیا که در قانون چیزی به نام پرداخت از خطوط اعتباری بانک مرکزی دیده شده است یا خیر؟

مسلما پاسخ پرداخت سپرده های موسسات غیرمجاز از طریق خطوط اعتباری در قانون دیده نشده و درآمدهای به وجود آمده توسط بانک مرکزی متعلق به بیت‌المال بوده و این نهاد نمی تواند به راحتی و بدون در نظر گرفتن قانون آنها را برای پرداخت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کنند.

البته در حال حاضر با توجه به مشکلات بسیاری که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به وجود آورده اند چاره‌ای جز پرداخت سپرده ها از طریق خطوط اعتباری نیست اما مسئله مهمتر این است که این خطوط اعتباری ایجاد شده می بایست الزاما هر چه زودتر تسویه شده و مبالغ برداشت شده از حساب بانک مرکزی مجدداً به خزانه بازگردانده شود.

بنابراین نقش دستگاههای نظارتی و قضایی پس از ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پر رنگ می شود تا مسببان ایجاد موسسات غیرمجاز و خسارت های وارده جبران شود و در صورتی که صاحبان موسسات غیرمجاز مسئول این نابسامانیها بودند می‌بایست از جیب خود و سهامداران وجوه مربوطه را تامین و به خزانه بازگردانند.

منبع:بانک

print

پاسخی بگذارید