تاریخ: ۱۱:۳۵ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

رقم بدهی‌های بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی به ۵۶ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به ماه قبل ۶ هزار میلیارد تومان، در ۸ ماهه امسال ۴۸.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۸.۵ درصد رشد داشته است.

براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی، حجم کل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان آبان ماه به ۳۶۱ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶۳ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان درج شده که سهم بدهی دولت ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۴ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت در ۸ ماهه امسال نیز ۴۰٫۶ درصد و در یک سال منتهی به آبان ماه ۸٫۵ درصد رشد داشته است.

این گزارش حاکی است بدی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۱۰٫۸ درصد رشد در ۸ ماهه سال جاری به ۱۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان رسید.برای رشد ۱۲ ماهه نیز رقم ۹٫۴ درصد درج شده است.

اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی ۷ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان، نزد بانک‌ها ۱۱ هزار و ۵۰ میلیارد تومان و در دست مردم ۳۵ هزار و ۶۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۱۴۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان است که رشد ۱۵٫۲ درصدی در مدت ۸ ماهه امسال داشته است.

سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز ۳۵ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان درج شده که در ۸ ماهه ۵٫۲ درصد کاهش یافته است.

در بخش بانک‌ها، بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ۱۰ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان در پایان آبان ماه برآورد شده که نسبت به اسفند ماه سال قبل ۱۰٫۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. برای بانک‌های تخصصی هم بدهی ۴۳ هزار و ۶۰ میلیارد تومانی ثبت شده که کاهش ۱۲٫۹ درصدی نسبت به پایان سال گذشته دارد. این رقم در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه امسال ۲۵٫۶ درصد کاهش یافته است.

بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی (که شامل بانک‌های و موسسات خصوصی و چند بانک اصل چهل و چهاری است) به بانک مرکزی به ۵۶ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان رسیده و این رقم فقط در آبان ماه حدود ۶ هزار میلیارد رشد کرده و نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد ۴۸٫۱ درصد داشته است.

در واقع بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی افت بدهی داشته‌اند، اما بانک‌ها و موسسات خصوصی و غیردولتی هر ماه بدهکارتر از ماه قبل می‌شوند.

عنوان سال ۹۶ درصد رشد نسبت به آبان ۹۵ درصد رشد در ۸ ماهه ۹۶
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۳۶۱،۹۹۰ ۷٫۶ ۶٫۷
اسکناس و مسکوک ۷۴۵۰ ۹٫۹ ۴۸٫۷
بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۸،۵۰۰ ۸٫۵ ۴۰٫۶
بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ۲۴،۷۸۰ ۶٫۲- ۱۸-
سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۴۴،۴۷۰ ۲۰٫۹ ۱۵٫۲
سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی ۳۵،۳۹۰ ۰٫۶- ۵٫۲-
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ۱۰،۷۴۰ ۴۷- ۱۰٫۶-
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۴۳،۰۶۰ ۲۵٫۶- ۱۲٫۹-
بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ۵۶،۶۱۰ ۱۴۸٫۵ ۴۸٫۱

منبع:فارس

print

پاسخی بگذارید