تاریخ: ۳:۲۸ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

بانک ایران زمین در راستای معرفی ربات تلگرامی خود به مخاطبین اقدام به برگزاری یک مسابقه با نام “عضو شو و جایزه بگیر” خواهد کرد.

نحوه شرکت در مسابقه “عضو شو جایزه بگیر” به این صورت خواهد بود که هر هفته بین مخاطبینی که عضو رباتhttps://t.me/izbankbot هستند قرعه کشی انجام خواهد شد و به یک نفر از اعضاء ربات یک کمک هزینه خرید تبلت به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هدیه خواهد شد. ضمنا شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است.

print

پاسخی بگذارید