تاریخ: ۸:۳۹ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

دولت بودجه ۸ بانک دولتی و یک بانک بورسی با درآمد ۸۵ هزار میلیارد تومانی به همراه ۹ سازمان و شرکت زیانده را در لایحه بودجه سال آینده مشخص کرد.

در لابه لای جداول و پیوست های لایحه بودجه سال آینده که دیروز توسط روحانی به مجلس تقدیم شد ، بخش مربوط به بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از نکات جالبی برخوردار بود.

براساس این گزارش، در این بخش نام ۸ بانک دولتی و شامل بانک مرکزی ، بانک های کشاورزی ، سپه، صنعت و معدن، مسکن ، ملی ، توسعه صادرات و توسعه تعاون به همراه بانک حاضر در بورس پست بانک دیده می شد که طبق قانون اصل ۴۴ از سال ۸۹ در بورس یافته و قرار بوده ۴۹ درصد سهام آن واگذار شود که تاکنون رخ نداده است.

با این اوصاف ، دولت برای این تعداد بانک درآمد و هزینه ۸۴٫۵ و ۸۲ هزار میلیارد تومانی طی سال آینده لحاظ کرده است. همچنین مالیات ، ۵۰ درصد سود ویژه و سود تقسیمی بانک های فوق به ترتیب ۶۲۴ و ۱٫۲ هزار میلیارد و ۱۲ میلیارد تومان خواهد بود.

در این میان ، مختصات پست بانک با سرمایه اسمی ۳۲۳ میلیارد تومانی نشان می دهد “وپست” ضمن تحقق درآمد و هزینه ۱٫۳۷ و ۱٫۳ هزار میلیارد تومانی، باید سهم دولت از سود ۲۵۰ میلیارد تومانی را هم پوشش دهد.

همچنین دولت برای بودجه شرکت های زیانده و شامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، راهداری ، خبرگزاری جمهوری اسلامی، صدا و سیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شرکت مادر تخصصی کشاورزی ، شهرک های کشاورزی و سازمان هدفمندی یارانه ها ، درآمد و هزینه  ۳٫۵ و ۶٫۱ هزار میلیارد تومانی دیده است.

print

پاسخی بگذارید