تاریخ: ۱۰:۳۴ :: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

آمارهای بورس تهران مشخص می کند شاخص کل بورس و ارزش بازار سهام در اردیبهشت ماه به ترتیب با ۳۸ واحد کاهش و ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افت، وضعیت نامتعادلی را در تالار شیشه ای رقم زده است.

آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی بورس اوراق و بهادار تهران در اردیبهشت ماه ۹۷ نشان می دهد که از ۲۳ روز معاملاتی، ۸ روز شاخص کل بورس با ریزش و ۱۵ روز با افزایش مواجه شده است.

افت ۳۱۹۱ واحدی شاخص

بر اساس این گزارش، نماگر در دومین ماه سال جاری و در روزهای منفی در مجموع (۳۱۹۱) واحد ریزش و در روزهای مثبت در مجموع ۲۸۹۳ واحد افزایش را به ثبت رسانده که در نهایت شاخص کل از ۹۵ هزار و ۲۶۵ واحد ابتدای ماه با (۳۸) واحد افت به ۹۵ هزار و ۲۲۷ واحد در روز پایانی اردیبهشت ماه دست پیدا کرده است.

همچنین جزییات اطلاعات موجود مشخص می کند که شاخص کل بورس با (۷۷۱) کاهش در دوم اردیبهشت ماه، بیشترین میزان افت و با ۵۳۷ واحد رشد در روز ۲۴ اردیبهشت ماه بیشترین میزان صعود را تجربه کرده است.

افزون بر این، در پایان معاملات  اردیبهشت ماه ۹۷، شاخص بازار اول با ۱۹۷ واحد افزایش  به ۶۷.۸۲۴  واحد و شاخص بازار دوم با ۲.۷۷۳  واحد کاهش  به ۲۰۱.۸۳۸  واحد رسیده است که به ترتیب با  ۰.۳  درصد افزایش  و ۱.۴  درصد کاهش نسبت به ماه قبل مواجه شده است.

کاهش ۶۱۰۰ میلیارد تومانی ارزش بازار

از سویی دیگر، ارزش بازار نیز در ماه گذشته با نوسان همراه شد به طوری که ارزش بازار با بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان کاهش از ۳۷۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان ابتدای اردیبهشت ماه به ۳۷۲ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان در انتهای اردیبهشت ماه دست پیدا کرده است.

افزون بر این، ارزش بازار در ۲۳ روز معاملاتی اردیبهشت ماه حاکی از آن است که در اولین روز این ماه، ارزش بازار با رسیدن به ۳۷۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان بیشترین افزایش و در ۱۶ اردیبهشت ماه با رسیدن به ۳۶۶ هزار و ۱۶۵ واحد بیشترین کاهش را در تابلوهای آماری تالار شیشه ای به ثبت رسانده است.

ارزش کل معاملات

همچنین در دومین ماه از بهار ۹۷، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۶۶.۹۱۵  میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به فروردین ماه ۹۷، به میزان ۲۲۰  درصد افزایش یافته و در سویی دیگر تعداد ۲۳.۸۳۲  میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از یک میلیون دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۱۴۴ درصد افزایش و ۴۴ درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

این درحالی است که تعداد ۴۰۵  میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۴.۱۲۹  میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت به ترتیب با ۱۳۸  و ۱۳۸ درصد افزایش نسبت به ماه  گذشته همراه شد.

اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک

این گزارش می افزاید : در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل ۱۵.۰۳۵ میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب با ۵۳۶  و ۵۰۶ درصد افزایش داشته است.

نوسان شاخص کل بورس و ارزش بازار سهام – اردیبهشت ماه ۹۷

print

پاسخی بگذارید