تاریخ: ۲۳:۴۹ :: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
بیشترین و کمترین نرخ تورم اجاره‌بها در کدام استان است؟

مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تغییرات شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در تابستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد که طی آن استان کرمانشاه بالاترین و سیستان و بلوچستان کمترین تورم را داشته‌اند.

در فصل تابستان ۱۴۰۰، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۴۴.۱ رسید که نسبت به فصل قبل ۸ درصد افزایش داشته است. در این میان، استان لرستان با ۲۷.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، صدرنشین بوده و استان سیستان و بلوچستان با ۲.۵ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.

همچنین بررسی درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، نشان می دهد تورم نقطه به نقطه در دومین فصل سال، به رقم ۲۴.۷ درصد رسیده است که نسبت به فصل بهار ۱۴۰۰ (۲۹.۱ درصد)، ۴.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد. در میان استان های کشور نیز، بیشترین و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه ای بهای اجاره بها در تابستان سال جاری متعلق به استان لرستان با ۴۱.۸ درصد و استان خراسان رضوی با ثبت رقم ۱۳.۱ درصد بوده است.

به عبارت دیگر در فصل تابستان ۱۴۰۰ خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ۱۷.۲ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان خراسان رضوی به طور متوسط ۱۱.۵ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.

در نهایت نرخ تورم سالانه این بخش در کل کشور (نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰) برابر با ۲۷.۶ درصد بوده است که در این میان، استان کرمانشاه با ۳۷.۵ درصد بیشترین نرخ تورم سالانه و استان سیستان و بلوچستان با ۱۳.۲ درصد کمترین نرخ تورم را داشته اند.

 

print

پاسخی بگذارید