تاریخ: ۱۴:۱۱ :: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
تصاویر منتشر نشده از تهران 57

دیوید برنت، عکاس آمریکایی مجله ی «تایم»، این عکس ها را 40 سال پیش گرفته. دی و بهمن 1357. او 44 روزدر ایران بود و چند هزار عکس گرفت.

سرویس سیاسی اقتصاد شمال، از زنی که در جمع طرفداران محمدرضا پهلوی برای وی دست تکان می دهد. از محمدرضا و فرح پهلوی در کاخ نیاوران. از جمع طلبه ها و از شلوغی های تهران در 26 دی 57 تصویر ثبت می کند.

تصاویری متفاوت از دی ماه ۵۷ در تهران

تصاویری متفاوت از دی ماه ۵۷ در تهران

تصاویری متفاوت از دی ماه ۵۷ در تهران

تصاویری متفاوت از دی ماه ۵۷ در تهران

print

پاسخی بگذارید