تاریخ: ۹:۲۸ :: ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار به ۸۸.۴ میلیون رسید

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در سوئیچ شاپرک در دی‌ماه سال جاری با ۵.۹۶ درصد رشد به نسبت ماه قبل از آن به ۸۸,۴۷۰,۶۳۶ عدد رسید.

کارت‌های بانکی دارای تراکنش در سوئیچ شاپرک به لحاظ کاربردی در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش‌پرداخته یا (کارت هدیه و بن کارت) طبقه‌بندی می‌شوند.

در دی‌ماه سال ۹۶ تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در سوئیچ شاپرک معادل ۸۸,۴۷۰,۶۳۶ عدد است که به نسبت آذرماه با رشد ۵.۹۶ درصدی مواجه شده است. بیشترین تعداد کارت‌های صادرشده از نوع برداشت معادل ۸۵,۶۹۳,۰۱۶ عدد و سهم ۹۸.۸۶ درصدی بوده که این رقم به نسبت آذرماه رشد ۶.۵۵ درصدی تجربه کرده است. همچنین کمترین تعداد کارت‌های صادرشده مربوط به کارت اعتباری معادل ۷۲,۸۹۱ و سهم ۰.۰۸ درصدی بوده که این تعداد با رشد ۰.۷۳ درصدی به نسبت ماه گذشته روبرو شده است.

همچنین جدول بالا نمایانگر این نکته است که تعداد کارت‌های برداشت و اعتباری در دی‌ماه به نسبت ماه گذشته روند افزایشی داشته در حالی‌ که کارت‌های هدیه و بن کارت با کاهش ۹.۹۵ درصدی مواجه شده است.

سهم بانک‌های صادرکننده از کل کارت‌های بانکی تراکنش دار

تعداد کارت‌های حداقل دارای یک تراکنش در دی‌ماه سال جاری، متعلق به ۳۶ بانک صادر کننده بوده که بر اساس آن، بانک‌های ملی، صادرات، ملت و کشاورزی به ترتیب با سهم‌های ۲۲.۰۷ درصد، ۱۱.۸۱ درصد، ۱۱.۸۰ درصد و ۷.۷۶ درصدی به ترتیب در جایگاه اول تا چهارم قرارگرفته‌اند.

همچنین در دی‌ماه شرکت دولتی پست‌بانک ازلحاظ سهم تعدادی کارت‌های صادرشده با روند افزایشی از رتبه ۱۲ به رتبه ۱۰ ارتقاءیافته و به جایگاه قبل از بانک‌های پارسیان و پاسارگاد صعود کرده است.

سهم بانک‌های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت‌های بانکی تراکنش دار

سهم بانک‌های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت‌بانکی تراکنش دار در آذر و دی‌ماه ۹۶ به شرح زیر است.

سهم ۴۶.۳۸ درصدی بانک ملت در صدور کارت برداشت در دی‌ماه

بیشترین کارت برداشت تراکنش دار به ترتیب متعلق بانک‌های ملت با سهم ۴۶.۳۸ درصد، سپه با سهم ۲۶.۱۱ درصد، ملی با سهم ۴.۵۶ و اقتصاد نوین با سهم ۴.۳۳ درصدی در جایگاه اول تا چهارم قرار دارند. این در حالی است که در ماه گذشته به ترتیب بانک‌های ملی با سهم ۲۱.۹۷ درصدی، ملت با سهم ۱۲.۱۷ درصدی، صادرات با سهم ۱۱.۷۷ و کشاورزی با سهم ۷.۵۸ درصدی رکود در این شاخص را در دست داشتند.

سهم ۴۰.۶۲ درصدی بانک ملت و ۲۲.۴۲ درصدی بانک ملی در صدور کارت اعتباری

بر اساس این گزارش بیشترین کارت اعتباری تراکنش دار در دی‌ماه سال جاری به ترتیب متعلق به بانک‌های ملی با سهم ۲۲.۴۲ درصدی، ملت با سهم ۱۱.۹۵ درصدی، صادرات با سهم ۱۱.۷۷ درصدی و کشاورزی با سهم ۷.۸۳ درصدی در جایگاه اول تا چهارم قرار دارند این در حالی است که در آذرماه ماه بانک ملت با سهم ۴۰.۶۲ درصدی در جایگاه اول، بانک سپه با سهم ۲۵.۶۳ درصدی در رتبه دوم، بانک ملی با سهم ۱۱.۷۲ درصدی در مقام سوم و بانک اقتصاد نوین با سهم ۴.۳۵ درصدی در این شاخص در جایگاه چهارم قرار داشته است.

سهم ۱۹.۰۳ درصدی بانک پارسیان در دی‌ماه و ۲۰.۸۳ درصدی بانک صادرات در آذرماه در صدور کارت هدیه

بر اساس آمار، بیشترین کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار در دی‌ماه سال ۹۶ به ترتیب متعلق به بانک‌های پارسیان با سهم ۱۹.۰۳ درصدی در مقام اول، صادرات با سهم ۱۳.۱۶ درصدی در جایگاه دوم، ملی با سهم ۱۱.۴۰ درصدی بر سکوی سهم و ملت با سهم ۶.۳۱ درصدی در جایگاه چهارم قرار دارند در حالی‌که در ماه گذشته بانک صادرات با سهم ۲۰.۸۳ درصدی در مقام اول و بانک پارسیان با سهم ۱۷.۳۰ درصدی در رتبه دوم، بانک ملی با سهم ۱۰.۴۶ درصدی بر سکوی سوم و بانک ملت نیز با سهم ۶.۱۰ درصدی در جایگاه چهارم قرار داشته و تنها در دی‌ماه جایگاه بانک پارسیان و صادرات در این شاخص تغییر کرده است.

print

پاسخی بگذارید