تاریخ: ۰:۲۰ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
تعرض سربازان آمریکایی به زنان ایرانی

ساعت 5 بعد ازظهر یک نفر آمریکایی به نام هرست از مامورین ایستگاه چم منگو، درب منزل سرپاسبان 2 منفردپور رفته و تقاضای زن می‌نماید.

سرویس سیاسی اقتصاد شمال ،گزارش رفتار هرزه گرایانه ماموران آمریکایی ایستگاه
چم سنگر و درگیری آنها با مقامات محلی
سند:
وزارت کشور
فوری است، محرمانه
فرماندار معظم شهرستان خرم آباد
محترما به عرض می‌رساند: طبق اطلاع واصله در تاریخ 25/1/1324 ساعت 5 بعد ازظهر یک نفر آمریکایی به نام هرست از مامورین ایستگاه چم منگو، درب منزل سرپاسبان 2 منفردپور رفته و تقاضای زن می‌نماید. در این موقع آقای پرهیزگار، رئیس‌ایستگاه نامبرده و عده‌ای سوزن بان و غیره جمع شده و آمریکایی را بیرون می‌نمایند. سپس مامورین ایرانی منزل پاسبان نامبرده جمع شده که قضیه را صورت مجلس نمایند. آمریکایی‌های مقیم ایستگاه از قضیه باخبر و آمده و پرهیزگار را از منزل پاسبان در حدود ساعت 9 بیرون آورده و آنچه توانسته کتک کاری می‌نمایند تا بیهوش می‌شود. ساعت از طرف بهداری بیشه در… فرستاده، پرهیزگار را به بهداری می‌برند…. در خاتمه چنانچه اولیای معظم تصمیم قطعی نسبت به این قبیل حرکات بعضی از مامورین آمریکایی اتخاذ نفرمایند، برای کلیه مامورین که در مسیر راه آهن در میان دو دره هولناک واقع گشته و دسترسی به هیچ مقاماتی ندارد، مشکل است و مرگ را به زندگی آن ترجیح دارد….
بخشدار پاپی -جعفری۲۰۱
تعرض سربازان آمریکایی به یک زن ایرانی در اراک
سند:
وزارت کشور
اداره سیاسی
تاریخ 22/2/1322
شماره 762/س/325
محرمانه و فوری
وزارت امور خارجه
اداره کل شهربانی طی نامه شماره 1665/1776، 17/2/1322 اطلاع می‌دهند، روز 2/2/1322 دو نفر از نظامیان آمریکا در اراک در حالی که مست بوده‌اند، متعرض یک نفر زن گردیده و چون فرار می‌کند، او را تعقیب و یک نفر ژاندارم از آنها ممانعت می‌کند. در نتیجه گلاویز می‌شوند. سربازان مزبور به اردوگاه خود رفته، مجددا با اتومبیل به محل قضیه مراجعت و یک تیر به طرف اهالی که در اثر وقوع حادثه جمع شده بودند، خالی ولی به کسی اصابت نمی‌نماید…. به طور که ملاحظه می‌فرمایند، رفته رفته عملیات نظامیان آمریکا نه فقط در شهرستان‌ها، بلکه در مرکز هم اسباب زحمت اهالی را فراهم نموده و هر روز شرارت و مشکلاتی را تولید می‌نماید…
وزیر کشور۲۰۲
در پانوشته صفحه این گزارش چنین آمده است:
در خصوص تعرض سربازان متفقین به نوامیس مردم، اسناد و مکاتبات زیادی در مراکز اسنادی کشور موجود است. ولی به جهت اینکه در اغلب موارد، نام و نشان زنان و دخترانی که به آنها تعرض شده، در اسناد آمده است و شاید بعضی از آنها هنوز در قید حیات باشند، از آوردن اسناد بیشتر خودداری گردید.۲۰۳
تجاوز سرباز شوروی به دختر هشت ساله
سند:
اداره سیاسی
تاریخ 18/1/1324
شماره 498
وزارت کشور
به قرار اطلاع، در نزدیکی ساری، روز 16/1/1324 یکی از سربازان شوروی از دختر هشت یا نه ساله ازاله بکارت نموده، مراتب از طرف شهربانی و کماندانی شوروی مقیم ساری تحت رسیدگی است…۲۰۴
شرارت سربازان شوروی در ارومیه و تیراندازی
به سوی گروهبان ارتش
سند:
وزارت پست و تلگراف و تلفن
رونوشت گزارش رضاییه
تاریخ 14/4/1322
وزارت، به قرار مسموع، شب 12 جاری در دروازه عسگرخان دو نفر از سربازان شوروی به گروهبانی از تیپ رضاییه تصادف و تقاضای راهنمایی به منزل فواحش می‌کنند. چون نامبرده امتناع و به راه خود مداومت می‌دهد، با طپانچه شلیک و مشارالیه را مجروح می‌کنند. فعلا در بیمارستان تحت معالجه می‌باشد.
37
15/4/1322
نصری۲۰۵
حمله سربازان آمریکایی به یک زن
سند:
وزارت کشور
استانداری ششم
رونوشت گزارش شماره 158/742 مورخه 16/2/23 اداره شهربانی خرمشهر اداره فرمانداری شهرستان خرمشهر
در شب 15/2/23 ساعت 21 سرپاسبان سیف الله که به مقصد کشیک شهر رفته، در اثر شنیدن صدای داد و فریاد زنی که پاسبان را به کمک می‌خواسته رفته، در آخر شهر جنب قصاب خانه می‌رسد. در یکی از اتاق خرابه‌هایی که در آن نزدیکی بوده، چند نفر سرباز آمریکایی غفلتا اطراف او را گرفته و با او گلاویز شده‌اند. پس از مدتی گلاویز بودن، تفنگ و اسلحه کمری سرپاسبان نامبرده را گرفته و متواری می‌شوند…
رئیس‌شهربانی خرمشهر
یاور خلیل پور۲۰۶
شرارت سربازان شوروی در زنجان
سند:
وزارت داخله
اداره کل شهربانی
رونوشت گزارش شهربانی زنجان
مورخه 14/1/1323
نمره 271
شهربانی کل کشور
چند روز است از طرف جمعی از سربازان نیروی شوروی مقیم زنجان، شروع به دست‌اندازی به ناموس اهالی گذارده‌اند و غالبا شب‌ها با حالت مستی به منازل ‌اشخاص داخل و قسمتی هم در خیابان و کوچه‌ها پول نقد ‌اشخاص را جبرا می‌گیرند برای مزید استحضار رونوشت گزارش‌های کلانتری 1 و 2 تقدیم و مراتب مکرر به طور شفاهی به کماندانی شهری و سیاسی تذکر داده شده است، ترتیب اثری نداده‌اند و این قضیه بی‌اندازه موجب توحش اهالی گردیده و در صدد بوده‌اند دکاکین و بازار را تعطیل کنند به نحو مقتضی، آنها را متقاعد و موضوع را به فرمانداری مراجعه و تقاضا شد از طریق وزارت امور خارجه و سفارت اتحاد جماهیر شوروی اقدام نمایند…۲۰۷
همچنین شواهد و اسناد دیگری در دست است که به ویژه در خراسان، وقتی قوای روس بعد از‌اشغال ایران، مکان‌هایی را در شهرها و روستاها، تصرف کرده و اماکن عمومی و خصوصی را به مصادره خود در می‌آوردند، شب‌ها در خیابان‌ها به حالت مستی و لاقیدی، به مزاحمت برای مردم اقدام می‌کردند و در مواردی اگر برخی شهروندان ایرانی در مقابل ایشان ظاهر شده و اعتراض می‌کردند، در همان جا به قتل رسانده می‌شدند. اسناد بسیاری از این موارد در دسترس است که ایرانیان بسیاری را به جهت اینکه فقط نسبت به مزاحمت برای مردم و نوامیس آنها، اعتراض کرده بودند، با گلوله به قتل رساندند. اما متاسفانه به دلیل آنکه اسناد موجود بسیار پراکنده است، آمار مشخصی از این حوادث نمی‌توان ارائه داد.

منبع:کیهان

print

پاسخی بگذارید