تاریخ: ۲۲:۴۹ :: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
تفنگ و زندگی

اینجا بخش ذلقی استان لرستان است که اعتبارش را از ایل بختیاری و قوم لر می گیرد، مردمانی که از دیرباز در تاریخ ایران زمین مفاهیم غیرت، رشادت و اصالت را معنا کرده اند.

سرویس عکس اقتصاد شمال :در فرهنگ ساکنان  تفنگ جایگاه ویژه ای دارد به طوری که آیین های سوگ، ازدواج، شکار و امنیت و هرآنچه که با زیست بوم بختیاری می آمیزد با سلاح پیوندی عمیق می یابد. شیرزنان و دلاورمردان لر بختیاری با تمام وجود عاشق تفنگ هستند و سراسر تاریخ این قوم حماسه آفرینی و رشادت است.

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

وقتی که تفنگ زندگی می‌شود

print

پاسخی بگذارید