گروه: عکس
تاریخ: ۲۳:۵۴ :: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

مراسم تودیع آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس پیشین قوه قضائیه و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید این قوه، صبح دوشنبه (۲۰ اسفند) برگزار شد. رئیسی در بخشی از سخنرانی خود در این مراسم گفت: اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که هیچکس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته […]

مراسم تودیع آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس پیشین قوه قضائیه و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید این قوه، صبح دوشنبه (۲۰ اسفند) برگزار شد. رئیسی در بخشی از سخنرانی خود در این مراسم گفت: اجرای عدالت باید به گونه‌ای باشد که هیچکس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد.

 • مراسم تودیع آملی لاریجانی و معارفه سیدابراهیم رئیسی روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع آملی لاریجانی و معارفه سیدابراهیم رئیسی روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع آملی لاریجانی و معارفه سیدابراهیم رئیسی روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • معارفه سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه
 • سخنرانی سیدابراهیم رئیسی در مراسم تودیع رییس جدید قوه قضاییه
 • معارفه سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری
 • معارفه سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری
 • معارفه سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری
 • معارفه سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری
 • معارفه سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری
 • معارفه سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری
 • معارفه سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه
 • معارفه سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه
 • آملی لاریجانی در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • سخنرانی آملی لاریجانی در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع آملی لاریجانی و معارفه سیدابراهیم رئیسی روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • معارفه سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • حضور معاون اول رییس جمهور در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • سخنرانی سیدابراهیم رئیسی در مراسم تودیع رییس جدید قوه قضاییه
 • سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس جدید قوه قضاییه حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری
 • سید ابراهیم رئیسی در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری و علی لاریجانی رییس قوه مقننه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • سیدابراهیم رئیسی در مراسم معارفه رییس قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • علی لاریجانی در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • سخنرانی محسنی اژه‌ی در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • حضور اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • حضور محمد علی جعفری فرمانده سپاه در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • حضور سید محمود علوی و محسن رضایی در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • علی اکبر ناطق نوری و عبدالعلی علی‌عسگری در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
 • مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید قوه قضاییه
print

پاسخی بگذارید