گروه: اقتصادی
تاریخ: ۲۳:۵۲ :: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
تورم خردادماه به ۳۷.۶ درصد رسید

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ به ٣٧,۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣۴.٢ درصد) ٣.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس اعلام مرکز آمار، در خرداد ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به ١٧۴,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٨ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵٠,۴ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵٠,۴ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۵٢,١ درصد) ١.٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ به ٣٧.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣۴.٢ درصد) ٣.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٢ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٣ درصد افزایش نشان می‌­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به خرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٧۵.٠ و ۴٠.۴ درصد است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در خرداد ماه ١٣٩٨ به عدد ١٧٣,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴٩,٣ درصد است که نسبت به ماه قبل (۵٠,٧ درصد) ١.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در خرداد ماه ١٣٩٨ به عدد ١٨٣,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۶,۵ درصد است که نسبت به ماه قبل (۵٩,۶ درصد) ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است.

print

پاسخی بگذارید