تاریخ: ۱۰:۳۷ :: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به ۱۰.۲ درصد رسید

مرکز آمار ایران با انتشار شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان ها در خردادماه ۹۷ اعلام کرد که درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کل کشور ۱۰.۲ درصد است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد در خرداد ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کل کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۱۱۶.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کل کشور ۱۰.۲ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (١٣,٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۶.٩ درصد) است. مرکز آمار توضیح داده که براساس این آمار، خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ۳.۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور متوسط ۳.۳ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۱۳.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۶.۹ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ۳.۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور متوسط ۳.۳ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به خرداد ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کل کشور به عدد ۸.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (۱۱.۱درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۵.۹ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه ۵.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

خانوارهای شهری

در خرداد ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری کل کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۱۱۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۱۰.۲ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری کشور مربوط به استان همدان (۱۴.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (۶.۸ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری کشور به عدد ۸.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (۱۱.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۶.۱ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه ۵.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

خانوارهای روستایی

در خرداد ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۱۱۷.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور ۹.۹ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کرمانشاه (۱۴.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۵.۶ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ۷.۹ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (۱۱.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان وبلوچستان (۴.۷ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه ۶.۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

print

پاسخی بگذارید