تاریخ: 13:32 :: 2022/07/03
تولید بی وقفه انرژی در یکی از بزرگترین نیروگاه های کشور

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا از تولید بیش از ۸۸۸ میلیون کیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه نکا حبر داد.

حسینعلی تازیکی گفت: نیروگاه شهید سلیمی نکا در خرداد امسال بیش از ۸۸۸ میلیون و ۱۰۲ هزارکیلووات ساعت انرژی تولید کرد که از این میزان تولید بالغ بر ۸۳۸ میلیون و ۸۶ هزارکیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

او می‌گوید: در این ماه ۸۵.۲۹ درصد انرژی تولید شده در واحد‌های بخار و حدود ۱۴.۷۱ درصد در واحد‌های بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد طوری که در سه ماه ابتدای امسال ۱۹.۱۸ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

به گفته تازیکی برای اولین بار سه واحد به ظرفیت حدود ۷۴۰ مگاوات به طور همزمان برای آمادگی تولید پایدار در فصل تابستان تعمیرات اساسی شد و درحال حاضر تمام واحد‌های نیروگاه با تولید عملی حدود ۱۹۰۰ مگاوات به طور کامل در مدار تولید قرار دارند.

نیروگاه شهید سلیمی نکا با ۴ واحد بخار به ظرفیت هرکدام ۴۴۰ مگاوات، ۲ واحد گازی به ظرفیت هریک ۱۳۷.۶ مگاوات و یک واحد بخارسیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات با تامین بیش از ۴ درصد برق کشور نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

print

پاسخی بگذارید

*

code