نگاه اقتصاد گستر شمال به روزنامه های امروز
تاریخ: 13:17 :: 2022/07/03
جولان لیست های بی نام ونشان

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۱۲ تیر به بیان مسائلی همچون، مهار خلق پول شبکه بانکی، به خطر افتادن منافع مافیای صنعت خودرو، رویکرد جدید در اقتصاد بازار، چرخ صنعت و تولید در حرکت مضاعف، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

به خطر افتادن منافع مافیای صنعت خودرو/ رویکرد جدید در اقتصاد بازاربه خطر افتادن منافع مافیای صنعت خودرو/ رویکرد جدید در اقتصاد بازاربه خطر افتادن منافع مافیای صنعت خودرو/ رویکرد جدید در اقتصاد بازاربه خطر افتادن منافع مافیای صنعت خودرو/ رویکرد جدید در اقتصاد بازاربه خطر افتادن منافع مافیای صنعت خودرو/ رویکرد جدید در اقتصاد بازاربه خطر افتادن منافع مافیای صنعت خودرو/ رویکرد جدید در اقتصاد بازاربه خطر افتادن منافع مافیای صنعت خودرو/ رویکرد جدید در اقتصاد بازاربه خطر افتادن منافع مافیای صنعت خودرو/ رویکرد جدید در اقتصاد بازار

به خطر افتادن منافع مافیای صنعت خودرو/ رویکرد جدید در اقتصاد بازاربه خطر افتادن منافع مافیای صنعت خودرو/ رویکرد جدید در اقتصاد بازار

print

پاسخی بگذارید

*

code