گروه: اقتصادی
تاریخ: ۲۳:۲۲ :: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
حد نصاب مالیات معاملات کوچک ۳۲ میلیون اعلام شد

سازمان امور مالیاتی حد نصاب معاملات کوچک برای سال جاری را تا سقف مبلغ ۳۲۸ میلیون ریال اعلام کرد.

امیدعلی پارسا – رئیس سازمان امور مالیاتی – طی بخشنامه‌ای اعلام کرد کرد که اجرای مفاد ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ به پیوست تصویر تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ برای سال ۱۳۹۸ و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب‌نامه مذکور به موجب ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، ارسال می‌شود.

طبق این آئین‌نامه که سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده است؛ حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۳۲۸ میلیون ریال است که مأخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم موصوف حائز اهمیت است.

print

پاسخی بگذارید