تاریخ: ۱۳:۰۸ :: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
خلع ید اراضی ملی تصرف شده در شهرستان گلوگاه

یک هزار و ۳۰۲ متر مربع از اراضی ملی تصرف شده در شهرستان گلوگاه خلع ید شد.

به گزارش اقتصاد گستر شمال  از روابط عمومی دادگستری مازندران اعلام کرد:راستای اجرای حکم خلع ید صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گلوگاه موضوع پرونده اجرای احکام مدنی این حوزه قضایی یک هزار و ۳۰۲ متر مربع از اراضی ملی خلع ید شد.

براساس گزارش دادگستری شهرستان گلوگاه این اراضی واقع در مزرعه لیلم روستای تپه این شهرستان از ید متصرف خلع ید و به اداره منابع طبیعی بازگردانده شد.

دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول مطابق قانون وظیفه صیانت و جلوگیری از تصرف غیر مجاز اراضی را دارند و باید ضمن توجه به حدود اختیارات قانونی خود اقدام جدی در راستای پیشگیری از تصرفات را در دستورکار قرار دهند.

print

پاسخی بگذارید