تاریخ: ۱۵:۵۶ :: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی امروز برگزار شد.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه، دوشنبه ۱ بهمن ماه به ریاست قاضی مسعودی در دادگاه انقلاب برگزار شد.

 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه
 • دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه
 • دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه و علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه
 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه
 • قاضی مسعودی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • قاضی مسعودی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • نماینده دادستان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه
 • علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه
 • دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه
 • دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • قاضی مسعودی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
print

پاسخی بگذارید