تاریخ: 15:56 :: 2019/01/21
دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد

دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی امروز برگزار شد.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه، دوشنبه ۱ بهمن ماه به ریاست قاضی مسعودی در دادگاه انقلاب برگزار شد.

 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه
 • دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه
 • دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه و علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه
 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه
 • قاضی مسعودی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • قاضی مسعودی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • نماینده دادستان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه
 • علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه
 • دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه
 • دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
 • قاضی مسعودی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
print

پاسخی بگذارید

*

code