تاریخ: ۰:۵۳ :: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، سرمایه تاسیس شعبه بانک‌های خارجی حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم است.

به گزارش اقتصاد شمال ، دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ابلاغ شد، سرمایه تاسیس شعبه بانک‌های خارجی حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم است.

در ابتدای این دستورالعمل آمده است: احتراما، همانگونه که استحضار دارند آنچه تاکنون مبنای مقرراتی تاسیس، فعالیت و نظارت شعب بانک های خارجی و همچنین دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در داخل کشور قرار داشته، آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک های خارجی در ایران مصوب هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص شعب بانک های خارجی و آیین نامه تاسیس فعالیت و انحلال دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۳٫۱۳ شورای محترم پول و اعتبار در مورد دفاتر نمایندگی بانک های خارجی بوده است.

در ادامه بخشنامه مذکور آمده است،شعبه نوع دوم تحت هیچ شرایطی مجاز به دریافت سپرده نمی باشد. شعبه نوع اول تا یک سال پس از شزوع فعالیت مجاز به قبول سپرده نمی باشد. پس از اتمام مهلت مزبور، با تایید بانک مرکزی به مدت دوسال مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری از قبول سپرده از اشخاص حقوقی می باشد. در پایان مدت زمان اخیر الذکر، منوط به موافقت بانک مرکزی می تواند نسبت به قبول سپرده از تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

مجموع سپرده های دریافتی توسط شعبه با توجه نوع اول، در هر زمان نباید بیش از ۱۲ برابر سرمایه اعطایی آن باشد. مبلغ سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شعبه با توجه به نوع آن، حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم تعیین شده است.

دستورالعمل تاسیس بانک‌های خارجی در کشور ابلاغ شد+سند

انتهای پیام/

print

پاسخی بگذارید