گروه: عکس
تاریخ: ۲۲:۴۹ :: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
دیدار نخست‌وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی

« آبه شینزو » نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه صبح امروز پنجشنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. print

« آبه شینزو » نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه صبح امروز پنجشنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

  • دیدار نخست‌وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایرنا - تهران - « شینزو آبه » نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه صبح امروز پنجشنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
  • دیدار نخست‌وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایرنا - تهران - « شینزو آبه » نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه صبح امروز پنجشنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
  • دیدار نخست‌وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایرنا - تهران - « شینزو آبه » نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه صبح امروز پنجشنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
  • دیدار نخست‌وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایرنا - تهران - « شینزو آبه » نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه صبح امروز پنجشنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
  • دیدار نخست‌وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایرنا - تهران - « شینزو آبه » نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه صبح امروز پنجشنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
  • دیدار نخست‌وزیر ژاپن با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایرنا - تهران - « شینزو آبه » نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه صبح امروز پنجشنبه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
print

پاسخی بگذارید