نگاهی به روزنامه های اقتصادی روز
تاریخ: ۷:۵۶ :: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
راز بقای کسب و کار سیاه

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را با هم ببینیم.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۱۴ شهریور ماه به بیان مسائلی همچون اولویت بودجه سال آینده کنترل کسری، پرمصرف های برق نقره داغ شدند، ارز چند نرخی آفت تولید، کلاف پیچیده ای که مسکن را از مردم دور کرد، راز بقای کسب و کار سیاه، حکایت ورشکستگی بانک ها و کفایت سرمایه، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

که

کلاف پیچیده ای که مسکن را از مردم دور کرد/ راز بقای کسب و کار سیاه/ ارز چند نرخی آفت تولید

کلاف پیچیده ای که مسکن را از مردم دور کرد/ راز بقای کسب و کار سیاه/ ارز چند نرخی آفت تولید

کلاف پیچیده ای که مسکن را از مردم دور کرد/ راز بقای کسب و کار سیاه/ ارز چند نرخی آفت تولید

کلاف پیچیده ای که مسکن را از مردم دور کرد/ راز بقای کسب و کار سیاه/ ارز چند نرخی آفت تولید

کلاف پیچیده ای که مسکن را از مردم دور کرد/ راز بقای کسب و کار سیاه/ ارز چند نرخی آفت تولید

کلاف پیچیده ای که مسکن را از مردم دور کرد/ راز بقای کسب و کار سیاه/ ارز چند نرخی آفت تولید

کلاف پیچیده ای که مسکن را از مردم دور کرد/ راز بقای کسب و کار سیاه/ ارز چند نرخی آفت تولید

کلاف پیچیده ای که مسکن را از مردم دور کرد/ راز بقای کسب و کار سیاه/ ارز چند نرخی آفت تولید

انتهای پیام

print

پاسخی بگذارید