تاریخ: ۱۵:۵۴ :: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
روستایی که بود اما نیست

۳۰ دقیقه بامداد ۳۱ خردادماه سال ۶۹ زمان برای بسیاری از ساکنان رودبار و منجیل ایستاد؛ زندگی در روستاهای بسیاری برای همیشه از بین رفت.

۳۰ دقیقه بامداد ۳۱ خردادماه سال ۶۹ زمان برای بسیاری از ساکنان رودبار و منجیل ایستاد؛ زندگی در روستاهای بسیاری برای همیشه از بین رفت. شمار جان باختگان زلزله بسیار زیاد و یاد تلخ “از دست دادن ” مانع از بازگشت دوباره بازماندگان شد و بازنگشتن آنان به روستاهای تخریب شده ، مرگ روستا را رقم زد تا از آن تنها آواری برجا بماند و یادی. آواری که در درازای زمان از بین خواهد رفت و یادی که هرگز فراموش نمی شود. عکاس: مجتبی محمدی

 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
 • ساکن روستای بی نام‎
print

پاسخی بگذارید