تاریخ: ۲۰:۱۶ :: ۱۳۹۷/۰۳/۱۸

سازمان اداری و استخدامی، ضمن تعیین اعضای کارگروههای استانی صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت، آنها را موظف به ارائه گزارشهای دوره‌ای فعالیت خود کرد.

جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی کشور، اعضای “کارگروههای استانی دریافت بررسی و تایید درخواست متقاضیان “صدور مجوز دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی  غیر دولتی” را مشخص کرد. به این ترتیب اعضای این کارگروههای استانی عبارتند از، مدیر کل ارتباطات و فناوری استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری.

وظایف این کارگروهها نیز عبارت  است از، انجام امایش استانی در چارچوب نیازمندیهای استان و پیشنهاد توسعه دفاتر به سازمان تنظیم  مقررات رادیویی؛ دریافت در خواست متقاضیان دفتر پیشخوان از  طریق دبیرخانه، بررسی شرایط متقاضیان، ورود اطلاعات مربوط به متقاضیان در سامانه جهت صدور مجوز نهایی. ارائه گزارشهای دوره‌ای از فعالیتها حاصله به سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور و سازمان تنظیم مقررات رادیویی.

print

پاسخی بگذارید