گروه: اجتماعی / ویژه
تاریخ: ۰:۴۶ :: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

اظهارنظر مدیرعامل شرکت مینو در خصوص برخورد با سیاه نمایی علیه ساقه طلایی، سوژه فتوطنز شهرونگ شد.

سرویس اجتماعی اقتصاد شمال،اظهارنظر مدیرعامل شرکت مینو در خصوص برخورد با سیاه نمایی علیه ساقه طلایی، سوژه فتوطنز شهرونگ شد.

ساقه طلایی شکایت کرد!

print

پاسخی بگذارید