تاریخ: ۱۵:۱۳ :: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

سرمایه ۱۹۸ هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی بانک ملی ایران ثبت شد.

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، افزایش سرمایه بانک اواسط خرداد ماه امسال در مجمع عمومی فوق العاده بانک به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به تصویب رسیده بود.

با توجه به مجوز اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه اداره ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۱ مهر ماه امسال، ثبت افزایش سرمایه بانک انجام و اطلاعیه آن در تاریخ ۱۷ مهرماه سال جاری در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۱۴۱ منتشر شد.

با توجه به افزایش سرمایه ۸۸ هزار میلیارد ریالی در سال گذشته و افزایش اخیر، اکنون سرمایه بانک ملی ایران به ۱۹۸ هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال رسیده است.

print

پاسخی بگذارید