تاریخ: ۹:۰۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

سود مشاع و غیرمشاع در بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین شرکت ها چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شاید شما نیز تاکنون با واژه سود مشاع و غیرمشاع در صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برخورد کرده باشید.

سود مشاع و غیرمشاع دو مقوله جدا از هم بوده که بانک و موسسه مالی و اعتباری باید با دقت و با وسواس بسیار این نوع سود کسب شده را از یکدیگر جدا کند. به عبارت ساده‌تر سود غیر مشاع می بایست بین سهامداران و صاحبان یک بانک و موسسه مالی و اعتباری تقسیم شود و سود مشاع باید بین سپرده گذاران و مشتریان که در بانک و موسسه اعتباری سرمایه خود را قرار داده اند تقسیم شود.

سود مشاع حاصل از فعالیت های اصلی بانک‌ها و موسسات نظیر پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و فعالیت هایی این چنینی است.

سود غیر مشاع نیز حاصل از فعالیت‌های درآمدی بانک به جز تسهیلات است که از جمله آن می توان به کارمزدهای دریافتی از بانک مرکزی در شبکه شتاب، کارمزدهای ناشی از صدور ضمانت نامه کارمزد های ناشی از چک بانکی بین بانکی و غیره اشاره کرد.

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در پایان دوره های مالی خود می بایست با محاسبه دقیق سودهای کسب شده مشاع و غیرمشاع آنها را بین سپرده گذاران و صاحبان سهام تقسیم کنند.

print

برچسب ها:

پاسخی بگذارید