تاریخ: ۳:۱۱ :: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

سود سپرده صندوق های سرمایه گذاری بانک ها که تا چندی پیش با نرخ ۲۰ درصد قطعی پرداخت می شد، اکنون بصورت شناور محاسبه شده و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پرداخت می شود.

متصدی اموربانکی شعبه مرکزی بانک شهر درتوضیح چگونگی شرایط سپرده گذاری در صندق سرمایه گذاری “گنجینه زرین ” این بانک به خبرنگارما گفت: پرداخت سود به سپرده گذاران چنین صندوق هایی تا چندی پیش ۲۰ و حتی ۲۲ درصد نیز هم انجام می شد اما به دستور بانک مرکزی اکنون نرخ سود سپرده صندوق های سرمایه گذاری بانک ها نیز کاهش و بصورت شناور با نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصد محاسبه می شود.

وی با بیان اینکه کف میزان مبلغ سپرده برای سرمایه گذاری در این صندوق حد اقل ۱۰ میلیون تومان است گفت: مزیت سرمایه گذاری در چنین صندوق هایی پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب سود بانکی است که ماهانه به حساب سپرده گذار واریز می شود.

این متصدی بانک تصریح کرد: برای دریافت سود و یا بخشی از پول سرمایه گذاری شده دراین صندوق، عملیات بانکی بصورت آنی انجام نمی شود چرا که هرگونه دریافت پول و یا افزایش منابع به حساب موجود، بایستی با هماهمگی شعبه افتتاح کننده حساب صورت گیرد.

منبع:بانک

print

پاسخی بگذارید