تاریخ: ۴:۴۹ :: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
شاخص قیمت کالاهای وارداتی ۲.۸ درصد کاهش یافت

شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩۴ براساس اعلام مرکز آمار ٢.٨ درصد کاهش داشته است.

در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور طی دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله محسوب می‌شود، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از تمامی کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ١٣٩٠(سال پایه) استفاده می‌­شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ارزش بصورت ریالی و دلاری، کشور مبدا و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز) صورت گرفته است. طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است.

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در سال‌­های ١٣٩۴ و ١٣٩۵ به ترتیب برابر با ۵١٣,٨ و ۴٩٩.٣ است، که سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩٣، ١٢.۵ درصد افزایش داشته است در حالی که سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩۴، ٢.٨ درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل­ های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩۴ به ترتیب برابر با ١.٣-، ٠.۵-، ٠.٩- و ٢.۴- درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل‌­های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩۵ به ترتیب برابر با ٠.١-، ٠.١، ٠.٨ و ٣.۴- درصد است.

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) در سال­های ١٣٩۴ و ١٣٩۵ به ترتیب برابر با ٢۶١,٣ و ٢۴٩.١ است، که سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩٣، ٧.۴ درصد افزایش داشته در حالی که سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩۴، ۴.٧ درصد کاهش داشته است.

درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل­‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩۴ به ترتیب برابر با ١.٧-، ١.٧-، ١.٧- و ٢.۵- درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل­‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩۵ به ترتیب برابر با ٠.١-، ٠.٧-، ٠.۴- و ٣.۴- درصد است.

print

پاسخی بگذارید