شهرکهای مازندران لنگ کارگر ماهر

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران گفت: برغم اینکه برخی ها هر روزه از خروج نیروهای کارگری در واحدهای تولیدی استان صحبت می کنند، اما واقعیت این هست که شهرکهای صنعتی به شدت به دنبال جذب نیروهای متخصص وماهر کارگری هستند.

بر اساس آمارهای رسمی، میزان اشتغال بخش صنعت در مازندران به استناد پروانه های فعالیت صادر شده ۶۱ هزار و ۵۱۱ نفر و اشتغال واقعی آنها ۵۸ هزار و ۶۱ نفر اعلام شده است.
سیدمصطفی موسوی روز یکشنبه در آیین افتتاح دفتر همکاری آموزشی آموزش و پرورش شاخه کارودانش در شهرک صنعتی امامزاده عبداله آمل افزود: بخش تولیدی وصنعتی مازندران به شدت به نیروهای کار ماهر در همه بخش ها نیازمند است، اما قالب کار نیروها معطوف به کارگری شده است.
وی ادامه داد: اکنون در همه واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران نیروهای کارگر ماهر که تخصص ویژه ای در شغل مرتبط به فعالیت خود داشته باشد، با استقبال صاحبان واحدها روبرو خواهند شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه خروجی دانشگاه ها پس از فارغ التحصیلی نتوانسته نیروی مورد نیاز واحدهای تولیدی وصنعتی استان را از جهت نیروهای مهارت دیده ومتخصص تامین کند، گفت: خروجی بیشتر دانشگاه ها و افراد مدرک گرایی بوده که این نوع نگاه و دیدگاه ها در بازار کار و سرمایه جوابگوی همه نیازها نیست.
موسوی با اشاره به اینکه راه اندازی دفتر همکاری آموزشی آموزش وپرورش شاخه کارو دانش در شهرک صنعتی آمل می تواند در راستای تامین نیروهای متخصص و مهارت دیده جوابگو باشد، افزود: اکنون تعامل خوبی با آموزش و پرورش مازندران فراهم شده تا هنرستانهای فنی وحرفه ای وکار و دانش در واحدهای تولیدی که توان راه اندازی آن را داشته باشند، افتتاح شود.

منبع:ایرنا

print

پاسخی بگذارید