تاریخ: ۱۴:۲۴ :: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎

گل سوسن چلچراغ یکی از کمیاب ترین گونه های گیاهی دنیا می باشد که فقط در دو نقطه از جهان می روید، در لنکران جمهوری آذربایجان و در ایران درروستای داماش رودبار گیلان، این گل در سال ۱۳۵۴ توسط شورای عالی محیط زیست کشور به ثبت رسید و اکنون بعنوان تنها اثر ملی گیاهی طبیعی کشور نام برده می شو

گل سوسن چلچراغ یکی از کمیاب ترین گونه های گیاهی دنیا می باشد که فقط در دو نقطه از جهان می روید، در لنکران جمهوری آذربایجان و در ایران درروستای داماش رودبار گیلان، این گل در سال ۱۳۵۴ توسط شورای عالی محیط زیست کشور به ثبت رسید و اکنون بعنوان تنها اثر ملی گیاهی طبیعی کشور نام برده می شود. عکاس: ابوذر حمیدی جیرنده

 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
 • شکوفایی نایاب ترین گل جهان در روستای داماش گیلان‎
print

پاسخی بگذارید