تاریخ: ۱۱:۴۰ :: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

بانک رفاه در مقطع دو ماهه ابتدای سال جاری، بالغ بر ۳.۸۸۳ میلیارد ریال ضمانتنامه ریالی صادر کرده است.

به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، طی این مدت تعداد ۲.۷۰۳ فقره انواع ضمانتنامه های ریالی صادر شده است که مدیریت های شعب استان خراسان رضوی، کرمان و مازندران به ترتیب دارای بیشترین تعداد ضمانت نامه های صادره ریالی به میزان ۳۲۹، ۱۷۰و ۱۶۰ فقره و همچنین مدیریت های شعب استان کرمان، خراسان رضوی و زنجان به ترتیب دارای بیشترین مبلغ ضمانت نامه های صادره ریالی به میزان (۶۸۸.۶۷۲)، (۴۹۵.۳۵۱) و (۳۵۷.۷۴۱) میلیون ریال بوده اند.

print

برچسب ها:

پاسخی بگذارید