تاریخ: ۹:۰۳ :: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

شعب بانک تجارت در سراسر کشور از روز شنبه ۲۸ بهمن نسبت به عرضه اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود سالیانه ۲۰ درصد اقدام می کنند.

به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ، در اجرای تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود سالیانه ۲۰ درصد ، شعب بانک تجارت از روز شنبه ۲۸ بهمن ماه به مدت دو هفته آماده عرضه این اوراق به مشتریان و هموطنان است.

مدت این اوراق یک ساله بوده و بازخرید اوراق قبل از سررسید با نرخ ۱۴ درصد سالیانه محاسبه شده و قابل پرداخت است.

print

پاسخی بگذارید