تاریخ: ۲:۳۳ :: ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

جناب علیزاده از لندن و قلب بریتانیا به مثابه رطب خورده ای است که منع رطب می کند. او هنرپیشه ها را نقد می کند به خاطر اینکه در خارج کشور زندگی می کنند.

سرویس فرهنگی  اقتصاد شمال:توئیتش را در زیر می خوانید:

«جدول راست: سلبریتی هایی که فرزندشان را خارج بدنیا آوردند

شعار پیشنهادی: پولت را ایران در بیاور، فرزندت را کانادا

چپ: سینماگرانی که کارشان ایران است ولی آمریکا و اروپا زندگی میکنند

شعار پیشنهادی: ایران جای زندگی کردن نیست. فقط جای پول درآوردن است»

علیزاده از لندن: امثال فرخ نژاد بچه زرنگ هستند

print

برچسب ها: ,

پاسخی بگذارید