تاریخ: ۱۸:۲۵ :: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

محاکمه علی‌اکبر عمارت‌ساز فرزند محمد، رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان فردا در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود .

سرویس حوادث اقتصاد شمال  ،دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان  اقتصادی با کسب اجازه رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری تشکیل و مأموریت آن مبارزه ویژه با مفسدان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی است.

پرونده احمد عراقچی و محمدسالار آقاخان که به گفته سخنگوی قوه قضائیه 9 متهم دارد از دیگر پرونده‌های مهم ارجاع شده دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی است که هنوز برای رسیدگی به آن تعیین وقت نشده است.

منبع:رکنا

print

پاسخی بگذارید