تاریخ: ۱۸:۵۳ :: ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

آخرین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نشان می‌دهد پرداخت وام قرض‌الحسنه نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۹.۶ درصد رشد داشته است.

بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در آبان ماه امسال نشان می‌دهد که کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۹۹۷۰.۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته که ۹۱۰۱.۱ هزار میلیارد ریال بود ۹.۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۵.۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۸.۹ درصد و فروش اقساطی با ۲۵.۴ درصد است.

به لحاظ عددی در آبان ماه سال جاری ۵۵۳.۶ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته که ۴۶۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده، ۱۹.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در آبان‌ماه سال جاری سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۷.۲ درصد بوده است.

وضعیت بانک‌های تجاری

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در آبان ماه امسال متفاوت بوده به نحوی که ۷.۶ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۱۱۸.۹ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفندماه سال گذشته ۱۰۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به مشارکت مدنی به میزان ۲۷.۴ درصد است که رقم آن ۴۳۰.۷ هزار میلیارد ریال در آبان ماه سال جاری بوده است. این میزان در اسفندماه سال گذشته ۴۷۷.۴ هزار میلیارد ریال بود.

۲۶.۸ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۴۲۱.۳ هزار میلیارد ریال در آبان ماه امسال به صورت فروش اقساطی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۲۹۶.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در آبان ماه سال جاری به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

وضعیت بانک‌های تخصصی

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در آبان‌ماه امسال نشان می‌دهد که ۲.۶ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۵۷.۵ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال گذشته ۴۷.۳ هزار میلیارد ریال بود.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در آبان ماه امسال ۵۸ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۲۸۴.۷ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال گذشته به میزان ۱۲۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بود.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که ۱۹ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک ها در آبان ماه امسال به میزان ۴۲۰.۳ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.

وضعیت بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۱ درصد تسهیلات پرداخت شده در آبان ماه امسال به میزان ۳۷۷ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۸.۹ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۰۲۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

print

پاسخی بگذارید