گروه: اجتماعی
تاریخ: ۱۳:۵۶ :: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

عکسی تاریخى از مهر و موم دست‌ نخورده ۳۲۴۵ ساله مقبره توت‌انخ‌آمون آرامگاه او در روز ۴ نوامبرسال ۱۹۲۲ در دره پادشاهان توسط هاوارد کارتر به‌تقریب دست نخورده یافته شد.

print

پاسخی بگذارید